Regulamin

 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, kończy się o godz. 10:00
 • Warunkiem rezerwacji wypoczynku jest wpłata zadatku za dwie doby noclegu.
 • Rezerwację uznaje się za nieważną w przypadku braku wpłaty zadatku po upływie uzgodnionego terminu wpłaty zadatku.
 • Należność za pobyt regulujemy w dniu przyjazdu.
 • W razie rezygnacji z pobytu zadatek przepada.
 • Przekazanie i zdanie pokoju następuje w obecności personelu pensjonatu.
 • Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac (na którym śpią dzieci) przed zamoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie pokrywają koszty zniszczeń.
 • Wszelkie usterki wynikłe w trakcje użytkowania pomieszczeń prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi pensjonatu.
 • Szkody powstałe za przyczyną wczasowiczów rozliczamy na miejscu.
 • Zabrania się palenia tytoniu w pokojach.
 • Nie zezwalamy na pobyt w naszym w pensjonacie zwierząt domowych.
 • Prosimy o zachowanie ciszy nocnej między 22:00 a 6:00 rano.
 • Zabrania się jeżdżenia udostępnionymi gokartami na terenie ośrodka.